Nabij ondersteunen

                            Bijstaan ouder(s)            Bijzondere
                                Jeugdhulp                        Jeugd
                                    Vrijetijdsaanbod               Vakanties

T.: (+32) (0)499 24 54 36

Bankrekening: IBAN BE55 0015 0850 9644   

E-mail: info@bijeva.be

BiJeVa vzw richt zich op thuiswonende kinderen en volwassenen in langdurige armoede. Waarbij zij armoede ziet als een probleem van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting. Waardoor het voor haar bij de aanpak van armoede gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel mensen die in armoede leven, als hun omgeving, als de overheid hebben hierin samen een verantwoordelijkheid.


De vereniging weet haar doelgroep letterlijk en figuurlijk ‘te bereiken’ en biedt perspectief en eigen kracht.

Perspectief bieden wij door niet alleen snel naar directe praktische oplossingen te zoeken maar ook te kijken naar het dikwijls niet erbij horen in hun samenleving.

Om van zelfredzaamheid eigenlijk geen illusie te maken (denkend aan wat Voltaire al zei: ‘Niets verschaft zo veel genoegen als illusies.’), spreken wij eigen kracht aan afhankelijk van hoe diep iemand in de problemen is gekomen en naar vermogen, want niet iedereen is tot dezelfde inzet in staat.


Haar aanpak van ‘wij’ zeggen op een manier die greep geeft op het leven, die dingen mogelijk maakt, insluit en niet uitsluit, omvat volgende onderdelen:


1.Inzetten van een bezielster die van de keukentafel bij die mensen, soms tussen het drogende wasgoed in, haar bureau maakt.


De bezielster leert de taal en de gevoelens van de ander kennen, heeft daardoor een goede band, zij is gul en kan zo daarop aansluiten.

Zij krijgt vertrouwen waar een professional dit niet krijgt wat de tongen wat losser maakt en in haar maatwerk dat o.a. bestaat uit het bij het elkaar brengen van extern betrokken mensen is zij ‘vertaler’.

Door te luisteren naar hun verhalen over: wat zij belangrijk vinden, ervaringen, belevingen en waarderingen, komt ze te weten hoe de werkelijkheid in de samenleving en in de thuissituatie wordt beleefd en krijgt ze antwoord op de vraag: wat doe je voor wie?

Vanaf de start is niet voor maar samen met de mensen die het betreft gewerkt.

De opzet is meer laagdrempelig als je naar de mensen gaat dan dat de mensen hebben moeten komen.

Sleutelwoorden: authenticiteit, empathie, geduld, oplossingsgericht, buiten de hokjes denken en handelen.


2.De bezielster een maatje als wegwijzer/ondersteunende begeleidster en ter versterking van het sociale netwerk.

Niet enkel als optiller naast de mensen in armoede staan maar ook zorgen hun leven beter te maken.

Het beeld bij vele beleidsmakers en uitvoerders dat als mensen niet meewerken aan wat van ze verwacht wordt, ze dus niet gemotiveerd zijn, zeggen: “Als ze niet komen, dan willen ze blijkbaar niet”,  zijn niet op feiten gebaseerd. Bij mensen die geconfronteerd worden met allerlei ellende en kopzorgen door elkaar veranderd hun gedrag door langdurige stress. Hersenonderzoek aan de Harvard Universiteit en de nieuwe methode ‘Mobility mentoring’ die in Boston werd ontwikkeld geven aan dat mensen die in grote stress leven, bijvoorbeeld armoede en schulden, te maken krijgen met veranderingen in hun hersenen.

De verbindingen tussen het emotionele systeem en het rationele systeem, waarmee je logisch handelt en dingen onthoudt, worden minder.  Een publicatie als ’Schaarste’ (Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir, 2013, uitgever Maven Publishing) laat juist zien dat het gedrag van mensen met financiële problemen verandert, hun intelligentiequotiënt daalt, ze vaker ‘domme’ dingen doen en hun gedrag vol paradoxen zit.

Toch zijn ze vaak sterk gemotiveerd om uit de problemen te komen. Mensen rond laten komen van een laag inkomen, betekent dus vaak gedragsverandering en dat is onvoor-stelbaar ingewikkeld. We moeten het die mensen gemakkelijker maken.

Door er de onmiddellijke sociale omgeving bij te betrekken kunnen we de steun van familie, vrienden of buren vergroten. Maar soms gaat dit tegen de wens van de mens die het betreft in. Dan volgen wij die wens om de betrokkenheid te behouden want samen ontstaat hun weg.


3.Beter benutten van wettelijke regelingen en voorzieningen.


4.Zorgen dat de bejegening van de doelgroep door professionals er blijvend iets tot doet.

Copyright BiJeVa vzw 2017 -  MZ: Katsraat 15 - 9340 Lede -  Vestigingsadres: Hazestraat 71 - 9620 Zottegem -  KBO: 0885.644.048 - RPR Dendermonde