Organisatiedoelen

                            Bijstaan ouder(s)            Bijzondere
                                Jeugdhulp                        Jeugd
                                    Vrijetijdsaanbod               Vakanties

T.: (+32) (0)499 24 54 36

Bankrekening: IBAN BE55 0015 0850 9644   

E-mail: info@bijeva.be


       Armoedebestrijder

        erkend door Koning Boudewijnstichting

Organisatiedoelen


A. BIJDRAGEN AAN ZELF KEUZEN MAKEN

    MET ONZE INFORMELE ONDERSTEUNING

    IN DE GEZINNEN


Activiteiten in gang gezet om dat doel te bereiken: 

 • Onmiddellijke dienstverlening zoals voedselpakketten leveren laatste week van de maand; vervangen van versleten kledij en schoeisel; leveren meubelen, huisraad en fietsen; computer plaatsen of herstellen; renteloos voorschieten huurwaarborg; financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager; het middelbare en het hoger onderwijs.


 • Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg als gevolg van radicale en ondoorzichtige ingrepen, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting.


 • Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten.


 • Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.


 • Administratieve beslommeringen in orde brengen.


 • Informatie en advies geven.


 • Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan of

gebruik te maken van regelingen en voorzieningen.


 • Vriendschappelijke huisbezoeken.


 • Ruime telefonische bereikbaarheid.

Daarbij spreken wij eigen kracht aan afhankelijk van hoe diep iemand in de problemen is gekomen en naar vermogen, want niet iedereen is tot dezelfde inzet in staat.

Organisatiedoelen


B. ONDERSTEUNEN OM ERBIJ TE HOREN 

    MET LAAGDREMPELIGE TOELEIDING

    NAAR BUITENHUISAANBOD


Activiteiten in gang gezet om dat doel te bereiken:

 • Twee buitenhuisvakanties / jaar voor kinderen van minimum 6 en maximum 13jr. voor 25 Euro/vakantie/kind (effectieve kostprijs voor BiJeVa: 260 à 300 euro/kind)


 • Daguitstappen voor kinderen en ouder(s) – gratis


 • Thema-activiteiten zoals sinterklaas- / kerst- en nieuwjaarsfeest voor de kinderen – gratis


 • Laag geprijsd ‘rap op stap’ advies aan huis, bij de gezinnen – gratis


 • Leer- en speelactiviteiten in Educacontainer – gratis


 • E-contact (contact via internet)

Organisatiestructuur

Flexibele teams worden samengesteld uit vrijwilligers met specifieke kennis en vaardigheden. Zij worden op ad hoc basis aan werkzaamheden of projecten ter beschikking gesteld.


Door de stijgende vraag vanuit de doelgroep neemt de mate waarin het werk beleids- of uitvoeringsintensief is, toe. Werkzaamheden dienen te worden uitbesteed aan ‘freelance’ medewerkers (zelfstandigen).


Doelgroep wordt bij de uitvoering betrokken.


Copyright BiJeVa vzw 2017 -  MZ: Katsraat 15 - 9340 Lede -  Vestigingsadres: Hazestraat 71 - 9620 Zottegem -  KBO: 0885.644.048 - RPR Dendermonde