Home

TERUGKOPPELING

2020 /2021

 • de kerntaak van de vereniging is het bestrijden van kinderarmoede en de ouders helpen met het oplossen van een heleboel ellende en kopzorgen  door elkaar, als gevolg van de confrontatie met armoede, en die ook hun sociaal en maatschappelijk functioneren sterk bemoeilijkt
 • haar doelgroep zijn voornamelijk gezinnen met thuiswonende kinderen die in Vlaanderen, al of niet in verborgenheid, in een armoede-situatie leven
 • haar middel is de inzet van vrijwilligers
 • haar werkterrein is Vlaanderen-regionaal

Kinderen die in Vlaanderen opgroeien in armoede missen veel en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten.


Wat missen die kinderen:

elke dag fruit en groenten; elke dag een maaltijd met vlees, vis, kip of veggie; 2 paar passende schoenen; af en toe nieuwe kleren; boeken in huis aangepast aan hun niveau; een geschikte plaats in huis om huiswerk te maken; buiten en binnen speelgoed; vriendjes uitnodigen om te komen spelen; feestjes op speciale gelegenheden; deelnemen aan ontspanningsactiviteiten buitenshuis; deelnemen aan schooluitstappen.


Armoede brengt voor hun ouder(s) heel wat ellende en kopzorg door elkaar op gebied van:

geld en inkomen; wonen; gezondheid; eigen verzorging, huishouding en huiselijke relaties; omgang met de kinderen, hun opvoeding en hun school; werken; weten; en sociale contacten. Die mensen hebben moeite om hun leven te managen.


Kinderarmoede bestrijden komt vaak neer op het bestrijden van gezinsarmoede, en dus ook armoede bij de ouder(s). 


In een gezin waar onze informele ondersteuning bewust of onbewust wordt meegerekend in de hoofden van de ouders om te leiden tot minder inspanningen om armoede te vermijden, passen we de ondersteuning aan. In die gezinnen richt BiJeVa zich vooral op (kans)armoede van de kinderen.

Want zelfs als het probleem van moreel wangedrag groot is minimaliseren wij het belang omdat kinderarmoede onaanvaardbaar is. De individuele verantwoordelijkheid van een kind is immers nul.


Artikel dat je kijk op armoede in Vlaanderen verandert

Ondersteunen doet bezielster Anny De Windt op verschillende manieren en op verschillende niveaus die bijdragen aan het versterken van het zelf doen naar vermogen en erbij horen in de samenleving en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening. Zij zet daarvoor haar persoonlijke kwaliteiten en ervaringen in, die ze in haar leven en werk heeft opgedaan.

Bezielster

Bezielster Anny De Windt heeft met haar werkingskeuzes voor de eigenheid en sterke punten gezorgd die BiJeVa vzw tot een verhaal van erbij horen hebben gemaakt, waarvoor niet alleen kinderen en hun ouders zich blijven aanbieden! Ook vrijwilligers bieden zich aan. BiJeVa zet een generatie mix van 35 vrijwilligers in. Vijf vrijwilligers ervan zijn begonnen als deelnemend kind en van hun 14de tot hun 18de van aspirant begeleid(st)er/logistiek medewerk(st)er, onder begeleiding, doorgegroeid tot vrijwillig(st)er met veel goesting!


En waar men verenigd is kan veel!


BiJeVa vzw was in 2016, 10 jaar bezig. Een jaar waarin de reputatie, de goede naam van BiJeVa vzw en de prestatie van haar vrijwilligers in het daglicht werd gesteld door een Koninklijk Bezoek.

Omdat bepaalde zaken het verdienen beter verteld en meer gehoord te worden zijn BiJeVa en haar bezielster meerdere erkenningen te beurt gevallen:

 • Bezielster Anny De Windt (13.07.1943)
 • 2007 - De Pluim Koning Boudewijnstichting
 • 2013 - Libelle Vrouw van het Jaar
 • 2013 - Commandeur in de Kroonorde
 • 2017 - Ridder in de Orde van Sotto en Ereburger van de stad Zottegem
 • BiJeVa vzw
 • 2006 - Sociaal-toeristische vereniging Toerisme Vlaanderen
 • 2014 - Goed doel dat fiscale attesten mag uitreiken, waarmee schenkers van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kunnen maken op 45% belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.