Stand van zaken

EEN KIND IS NOOIT ALLEEN ARM ER IS EEN HEEL GEZIN ARM

 Armoedebestrijder

erkend door Koning Boudewijnstichting

PARTNERSCHAPPEN

zorgpartner Pelicano Stichting

Dienst Sociale Zaken Huis van Zijne Majesteit de Koning

Ondersteuning in 2019:


SERVICES IN THUISMILIEU TOT EIND 2019 = informele ondersteuning essentieel om mensen, die vanwege financiële en sociale problemen minder zelfredzaam zijn, sterker te maken zodat ze in staat zijn naar vermogen zelf problemen bij de 'Kop te pakken' en voor de kwaliteit van leven van mensen:


 • Ruime telefonische bereikbaarheid - 1498
 • Vriendschappelijke huisbezoeken - 0.380
 • Informatie geven - 0.059
 • Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg vanwege een ondoorzichtige en radicale ingreep, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting - 0.022
 • Administratieve beslommeringen in orde te brengen - 0.015
 • Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan en gebruik te maken van regelingen en voorzieningen - 0.187
 • Onmiddellijke dienstverlening: 1.086:

  leveren voedingspakket - 0.396

  vervangen versleten kledij - 0.299

  vervangen versleten schoeisel - 0.310

  leveren en installeren PC - 0.004

  leveren meubelen - 0.004

  leveren huisraad - 0.003

  leveren fietsen - 0.006

  uitvoeren kleine herstellingen - 0.003

  renteloos voorschieten huurwaarborg - 0.001

  financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en het hoger onderwijs - 0.006


  • Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten - 0.029
  • Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening 0.004
  • Rap op Stap advies - 0.024
  • Ecologische workshops waarin ouders milieu en portemonnee vriendelijke producten voor lichaams-verzorging en het huishouden leren maken - in onze educa container - 0.001


   • Anny De Windt (13.07.1943)
   • 2007 - De Pluim Koning Boudewijnstichting
   • 2013 - Libelle Vrouw van het Jaar
   • 2013 - Commandeur in de Kroonorde
   • 2017 - Ridder in de Orde van Sotto en Ereburger van de stad Zottegem