Van spelen kan je boeiend leren

EDUCA CONTAINER

Van spelen kan je boeiend leren met BiJeVa’s TEAGA IPPOLIP aanpak. Een actieplan met lego open spellen (tools) uit Lego® Education leermiddelen

TEAGA IPPOLIP staat voor:

Toegepaste Educatie Aanpak Gekoppeld Aan In de Praktijk Probleem Oplossend Leren Is Plezier (beleven), omdat de focus ligt op diepgaand spel. Diepgaand spel maakt je actief, creatief en heeft een ontspannend effect.


Met als doel

De technologie en robots beschikbaar te maken voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is.


Om te bereiken

Het mooiste dat je na een TEAGA IPPOLIP namiddag kunt bereiken, is dat het kind er met plezier op terugkijkt. Het kon er iets tastbaars maken dat blij maakt.


Plaats van gebeuren

In de EDUCACONTAINER van BiJeVa vzw gestald op haar containerparking in de Hazestraat 71 te 9620 Zottegem.

De LEGO sets die BiJeVa gebruikt


1. Mindstorm EV3.

     Starterpakket + Uitbreidingsset

2. WeDo 2.0

3. Machines & Mechanismen

Basisset Eenvoudige en aangedreven machines + Hernieuwbare Energie uitbreidingsset + Pneumatische uitbreidingssetet

Van spelen kan je boeiend leren met BiJeVa’s TEAGA IPPOLIP aanpak.


Gebouwd op de filosofie van een “vijf v’s” concept dat aansluit bij onze overtuiging dat wij in het bijzonder voor elk van deze kinderen aandacht hebben voor waar ze mee bezig zijn om ze te sterken in hun vertrouwen (gezond zelfvertrouwen) i.p.v. complimenten te geven die weer gaan over het resultaat:


Vertrouwen - Verbinden – Verbouwen – Verwerken - Voortzetten


Vertrouwen.

Kinderen die veel missen thuis, niet kunnen volgen op school, niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en dikwijls wel het slachtoffer van die hun spotten, vernederen of pesten zijn, reageren vaak heel verschillend. Zij gaan zich aanstellen, de clown uithangen, hebben een onevenwichtig zelfvertrouwen, worden opstandig, agressief, vertonen ander grensoverschrijdend gedrag of trekken zich terug. Dat wordt pijnlijk zichtbaar tijdens onze groepsvakanties.


Gelukkig liggen bij kinderen emoties nog aan de oppervlakte. Ze laten het gewoon zien als ze onzeker zijn, twijfelen over een beslissing of angstig, kwaad, somber of verdrietig zijn. Dit toestaan aan jezelf om te falen en niet perfect te zijn samen met onze echte aandacht voor hoe de kinderen met de bouwwerkjes bezig zijn is de belangrijkste voorwaarde en de basis voor gezond zelfvertrouwen.


Verbinden.

Omdat er tijdens het bouwen met de handen problemen dienen opgelost, worden denk- en redeneerprocessen verbonden met handvaardigheid, motorische ontwikkeling en ruimtelijke perceptie. Bovendien helpt op die manier spelen bij de ontwikkeling van vaardigheden zoals communicatie, werken in groep en creatief en probleem-oplossend denken.

Begeleid(st)ers moedigen de kinderen aan om de vragen en ideeën die ontstonden tijdens het spelend leren te verbinden met hun bestaande kennis.

Door bewust bepaalde kinderen samen te laten werken met dezelfde tools helpen zij een kind om te gaan met falen doordat zo verbinding wordt gemaakt met zijn eigen falen. Het leert het kind dat falen bij het echte leven hoort.

Wij geven de begeleid(st)ers het advies echte aandacht te hebben voor hoe de kinderen hebben gespeeld. Dus niet: “wat hebben jullie een mooi bouwstuk gemaakt!”, maar zeg “wat was het heerlijk om naar je te kijken en te luisteren als je speelt” en voor een kind bij wie het niet zo goed lukte voeg je daar, tijdens het geven van een knuffel, aan toe: “het wordt wel beter, ik kan me nog herinneren hoe het voor mij net zo voelde toen het mij ook niet lukte.” Het leert het kind dat het veilig is zwak te zijn.


Verbouwen.

De kern van elke LEGO opdracht is bouwen. Een bouwen dat nieuwsgierigheid wekt: wat kan ik met de LEGO tools bouwen, wat gebeurd er als ik dat doe, waarom moet het zo? De kinderen bouwen kennis op door actief beleven. Wij verbouwen tijdelijk hun situatie tot een veilige situatie waarin ze zich vrij voelen om te experimenteren.


Verwerken.

We helpen de kinderen te overwegen wat ze geleerd hebben tijdens de bouwactiviteiten. Zo worden ze zich bewust van het proces waarin ze betrokken geweest zijn. Samen bevorderen we het verwerken van dat proces zodat de kinderen blijven warm lopen voor iets te doen met lego bouwstenen en elementen.


Voortzetten.

Elke nieuwe LEGO opdracht bouwt voort op wat in een vorige is geleerd.  Samen ontstaat het voortzetten van een boeiend leren.