Organisatiedoelen

Een kind is nooit alleen arm,

er is een heel gezin arm!

Organisatiedoelen


A. BIJDRAGEN AAN ZELF KEUZEN MAKEN


Activiteiten in gang gezet om dat doel te bereiken: 

 • Onmiddellijke dienstverlening zoals voedselpakketten leveren laatste week van de maand; vervangen van versleten kledij en schoeisel; leveren meubelen, huisraad en fietsen; computer plaatsen of herstellen; renteloos voorschieten huurwaarborg; financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager; het middelbare en het hoger onderwijs.


 • Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg als gevolg van radicale en ondoorzichtige ingrepen, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting.


 • Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten.


 • Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.


 • Administratieve beslommeringen in orde brengen.


 • Informatie en advies geven.


 • Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan of gebruik te maken van regelingen en voorzieningen.


 • Vriendschappelijke huisbezoeken.


 • Ruime telefonische bereikbaarheid.

Daarbij spreken wij eigen kracht aan afhankelijk van hoe diep iemand in de problemen is gekomen en naar vermogen, want niet iedereen is tot dezelfde inzet in staat.

Organisatiedoelen


B. ONDERSTEUNEN OM ERBIJ TE HOREN 

    MET LAAGDREMPELIGE TOELEIDING

    NAAR BUITENHUISAANBOD


Activiteiten in gang gezet om dat doel te bereiken:

 • Twee buitenhuisvakanties van een weekje / jaar voor kinderen van minimum 6 en maximum 13jr. voor 25 Euro/vakantie/kind (effectieve kostprijs voor BiJeVa: 260 à 300 euro/kind)


 • Twee vakanties van 14 dagen bij Nederlandse gastgezinnen voor kinderen van minimum 6 en maximum 18jr. voor 60 EUR/ vakantie/kind


 • Daguitstappen voor kinderen en ouder(s) – gratis


 • Thema-activiteiten zoals sinterklaas- / kerst- en nieuwjaarsfeest voor de kinderen – gratis


 • Laag geprijsd ‘rap op stap’ advies aan huis, bij de gezinnen – gratis


 • Leer- en speelactiviteiten in Educacontainer – gratis


 • E-contact (contact via internet)

Organisatiestructuur

Mogelijk maken i.p.v.

organiseren en aansturen

Het feitencratisch werken bij BiJeVa vzw

Feitencratisch werken vertrekt, anders dan bureaucratisch, vanuit de werkelijkheid waarbij door onze strategische inzet van sociale media op een informele manier een heel grote groep een beetje doet in samenhang met een kleine kerngroep die veel doet en die elk hun inspanningen daarbij ook richten op het leveren van waarde.


Het dienend voortrekkerschap van het feitencratisch werken is in handen van bezielster Anny De Windt. Als bezielster spreekt zij ouder(s) en hun kind(eren), vrijwillig(st)ers en donateurs aan als betrokkene. Zij doet dat vanuit haar geloof in de kracht van hun betrokkenheid en vertrouwt erop dat bij betrokkenheid er inzet zal zijn.


Haar aanzet om de betrokkene betrokken te houden is haar ervan bewust zijn dat vele aspecten een rol spelen in de wijze waarop men leven als zinvol ervaart. Leven is meer dan functioneren en werken. Uit levenservaring weet zij dat bijvoorbeeld de aspecten relaties, emoties, idealen en verantwoordelijkheden motiveren.

Elk van de 3 partijen betrokkene dient collectief het goede doel waarvoor BiJeVa vzw zich hard maakt. Maar Anny beseft dat elk persoon binnen een partij betrokkene wordt aangesproken door een mix van motivaties:

- laagdrempelig, vraaggericht en informeel

  participeren; 

- helpen, ondersteunen en toerusten;

- bijdragen vanuit eigen passie, naar eigen

  vermogen;

- appreciatie;

- erbij horen;

- ontwikkelingsperspectieven;

- collegialiteit;

- lotgenotencontact;

- emotionele binding en engagement;

- vrienden en netwerk;

- ...


Daarom dat de voortrekkende bezielster:

- bij ouder(s) en hun kind(eren),

  vrijwillig(st)ers en donaterurs

  investerrt in de relatie en niet       

  direct in de inzet;

- kiest voor effezctiviteit boven efficiëntie;

- denkt in termen van mogelijk maken i.p.v.

  organisatie en aansturing.


Het uitgangspunt bij BiJeVa's feitencratisch werken is vertrouwen in mensen. Verder draait het om betrokken bezig zijn mogelijk maken. Betrokken bezig zijn doe je samen en blijf je doen door het krijgen van directe terugkoppeling op inzet. Die terugkoppeling kan komen van de bezielster of uit een beeldverslag dat voortkomt uit concrete BiJeva acties of live tijdens het meewerken / bijwonen van een activiteit.

De rode lijn van de terugkoppeling is waarneembaar maken hoe deugd het ouder(s) en hun kind(eren) deed / doet. Beelden over daden laten zien dat woorden achteraf in overeenstemming zijn met de daden of tekort schieten.


Ouder(s) en hun kind(eren) vanaf 14jr. betrokken bij de uitvoering

Bij activiteiten worden ouders en kinderen  ingezet als vrijwilliger voor een logistieke taak bijvoorbeeld tijdens het vakantiegebeuren en een thema-activiteit. 

Hun kinderen, die dat willen, worden vanaf hun 14de in een peter-/meterschap ingezet als aspirant-vrijwillig(st)ers bijvoorbeeld tijdens het vakantiegebeuren en avtiviteiten in de educa container.


Tegen het willen en kunnen van vrijwillig(st)ers aanlopen vermijden

Als door de stijgende vraag van ouders om ondersteuning, de mate waarin het werk beleids- of uitvoeringsintensief is toeneemt worden werkzaamheden uitbesteed aan 'freelancers'.